Hiển thị kết quả duy nhất

400.000 1.200.000 
Scar
+3
scar
+5